vragen over ons beleid ?

A.S.E. Vlaardingen
Trawlerweg 6
3133 KS

Telefoon
+3110 4346534

Fax
+3110 2340462
info@asevld.nl

Privacyverklaring

A.S.E. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. A.S.E. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


A.S.E., gevestigd aan twee verschillende locaties ‘t Kolkse 10 A, 5371 MX te Ravenstein en Trawler 6, 3133 KS te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Leen Klootwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van A.S.E., te bereiken via: info@asevld.nl ‍Persoonsgegevens die wij verwerken:

A.S.E. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. A.S.E. maakt gebruik van Google Analytics. Er is door A.S.E. een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP Adres geanonimiseerd

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@asevld.nl , dan verwijderen wij deze informatie.ASE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.


Om goederen en diensten bij u af te leveren.

A.S.E. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

A.S.E. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden.


A.S.E. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt geen data door A.S.E. verkocht aan derde partijen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


A.S.E. gebruikt alleen technische, social media en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.S.E. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@asevld.nl 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A.S.E. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.


A.S.E. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Cookies van derden


Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.


Welke cookies gebruiken wij? In het kort:


Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.


Social media cookies van derden


Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube filmpjes, Google Maps of een ‘like’-knop voor social media bijvoorbeeld Facebook.


Analytische cookies


Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door website gebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.


Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. 


Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:


Het IP-adres, dat is geanonimiseerd;

Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat u gebruikt;


Vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;

Wanneer en hoe lang u de webwinkel bezoekt of gebruikt;


Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling.


Welke pagina’s u bezoekt op onze website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;

Het meten van de tijdsduur per bezoek;


Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.


Social media cookies van derden


Hoe werken social media cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:Facebook

Google+ / YouTube

LinkedIn

Twitter

Instagram


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@asevld.nl